Eventmaster

Spelregels

Het doel van Eventmaster is om voorafgaand en tijdens een sportevenement te bieden en in te zetten op de sporters waarvan jij denkt dat ze goed gaan presteren bij dit evenement. Het spel kent 2 onderdelen: een veiling waarin je voorafgaand aan het evenement een team samenstelt en een rondespel waarbij je per 'speelronde' in kunt zetten.
Bij dit spel spelen we niet om echt geld, maar je krijgt bij elk spel een budget dat je volgens de regels kunt inzetten. Op basis van de prestaties van de sporters wordt de inzet over alle deelnemers verdeeld en daarmee verdien je punten voor de ranking.

Veiling

De veiling bestaat uit 2 fases. In de eerste fase bieden alle deelnemers tegen elkaar op met als doel voor alle sporters een prijs te bepalen. In de tweede fase worden de duurste sporters bij afslag geveild. Degene die als eerste mijnt, is de eigenaar van de sporter tijdens het evenement. Van de andere sporters wordt degene met het hoogste bod na fase 1 de gelukkige bezitter.
In de eerste fase krijg je een budget van 150. In de tweede fase verhogen we dit budget naar 200.

Eerste fase

In de eerste fase kun je bieden op alle door de spelleider geselecteerde sporters die meedoen aan het evenement. Als je de hoogste bieder bent op een sporter kun je geen nieuw bod uitbrengen. Als iemand anders de hoogste bieder is, kun je het bod met 1 verhogen. Je kunt een bod dat je eenmaal hebt uitgebracht niet meer intrekken. De duurste sporters gaan door naar fase 2. Van de overige sporters is de hoogste bieder aan het eind van fase 1 de definitieve eigenaar.

Automatisch meebieden

Tijdens de eerste fase heb je ook de mogelijkheid om automatisch mee te bieden. Je doet dit door een maximaal bedrag in te stellen. Mocht iemand anders een bod doen op dezelfde sporter dan doet de website automatisch weer een hoger bod uit jouw naam, zolang dat bod jouw maximale bod niet overstijgt. Je kunt op elk moment het automatische bod weer verwijderen. En ook kun je steeds de hoogte van het automatische bod weer aanpassen. Het totale bedrag aan geboden bedragen + ingestelde maximum bedragen mag je maximale budget niet overschrijden.

Tweede (en laatste) fase

De duurste sporters uit fase 1 worden in de tweede fase om de beurt bij afslag geveild. De duurste sporter is daarbij als laatste aan de beurt. In korte tijd loopt de prijs terug van een hoog bedrag (afhankelijk van inzet en aantal deelnemers) naar het bedrag dat is geboden in fase 1. Wie als eerste op de knop 'MIJN' klikt, wordt de definitieve eigenaar van de sporter. Degene die het hoogste bod in fase 1 heeft gedaan, is de enige die tijdens de eerste minuut kan mijnen. Of je kunt mijnen is uiteraard wel afhankelijk van het budget dat je nog te besteden hebt. Als het niet gelukt is om je volledige budget van 200 in te zetten, mag je de helft van het bedrag dat je overhoudt, meenemen naar het rondespel.

Evenement

Na afloop van de veiling zijn de teams van alle deelnemers aan het spel bekend en is het wachten op de resultaten tijdens het evenement. Jouw score wordt bepaald door het percentage punten dat de sporters uit jouw team behalen. Stel er zijn bij een evenement 1000 punten te halen, er is in totaal 2000 ingelegd en de sporters van jouw team behalen 200 punten. Dan hebben deze sporters 20% van het geheel behaald en daarvoor krijg jij ook 20% van de totale inzet, is 400 punten. Degene die na afloop van het evenement de hoogste score heeft, wint het veilingspel.

Rondespel

Het rondespel is een aanvullend onderdeel waarmee je per ronde kunt inzetten op de sporters die deelnemen aan het evenement. Voor dit rondespel krijg je een budget van 100, aangevuld met de helft van het budget dat je niet uitgegeven hebt bij het veilingspel.

Inzetten

Elke ronde kun je op maximaal 5 sporters inzetten. De prijs die in de veiling voorafgaand aan het evenement is bepaald en de prestaties van een sporter tijdens het evenement, bepalen de prijs die je voor een sporter moet betalen in het rondespel. De totale prijs van alle sporters waarop je inzet, is je totale inleg voor die ronde. De totale inleg komt in de pot en verdelen we op basis van het percentage punten dat jouw sporters halen in vergelijking met alle sporters waarop in de betreffende ronde is ingezet. Je hoeft niet aan de veiling te hebben meegedaan om te mee te kunnen spelen bij het rondespel. Als het (nog) deelnemende aantal sporters minder dan 10 is (bijvoorbeeld tijdens de laatste ronde(n) van het evenement), kun je op maximaal de helft van het aantal (nog overgebleven) sporters inzetten.

Standen en rankings

Zowel van het veilingspel als van het rondespel maken we een stand op. Daarnaast wordt een totaalstand opgemaakt van de score in beide spellen samen. Degene die na afloop van het evenement de hoogste totaalscore heeft binnengehaald, is de winnaar van het spel.
De score neem je vervolgens weer mee naar de ranking. Een score telt gedurende 2 kalenderjaren mee voor de ranking. Aan het begin van een nieuw kalenderjaar vervallen alle scores van 2 kalenderjaren terug. Alle standen en rankings staan uiteraard op de website.

       Contact Privacy Policy